UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Piątek, 03 kwietnia 2020
  data2
  NABÓR NR 3/2020* ZOSTAJE ODWOŁANY!!!
   
  Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze" informuje, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzonym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 marca 2020 roku, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
   
  W związku z powyższym nabór nr 3/2020 którego termin składania wniosków przypada od 2 kwietnia musi zostać odwołany
   
  Należy mieć na uwadze, iż w zaistniałej sytuacji w przypadku pojawienia się nowych przepisów prawa regulujących powyższe kwestie (zmiana ustawy) zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.
   
  *Nabór nr 3/2020 z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
   
  dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie
   
  w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem
   

   

 • data1
  Sroda, 18 marca 2020
  data2

  UWAGA!!!

  Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze" informuje, że w związku z obecną sytuacja w kraju poniżej wymienione nabory wniosków zostają wydłużone do dnia 14.04.2020 roku.

  Mając na uwadze powyższe zapisy, treści ogłoszeń o naborach w kwestii terminów składania wniosków są nieaktualne.
  Pozostałe informacje z ogłoszeń pozostają bez zmian.

   

  Nabory trwające

  Termin składania wniosków: 16.03-14.04.2020 roku

   Więcej informacji:

  Rozwój działalności gospodarczej

  Link do ogłoszenia o naborze nr 1/2020 - http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=995

   

  Infrastruktura turystyczna

  Link do ogłoszenia o naborze nr 2/2020 - http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=996

   

   Nabór nr 3/2020 zostaje ODWOŁANY!

  Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie.

   

 • data1
  Poniedziałek, 16 marca 2020
  data2

  Informacja dla zainteresowanych złożeniem wniosków w naborach nr 1/2020 i 2/2020 

  Wszystkich Wnioskodawców składających wnioski w/w naborach prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny po numerem telefonu:

  32 720 65 02

  505 983 900

  795 456 259

  Prośbę swoją motywujemy obecną sytuacją w kraju w związku z którą drzwi budynku PCKU w którym mieści się siedziba LGD mogą być zamknięte. Biuro LGD natomiast działa i pracownicy będą obsługiwać Wnioskodawców.
  Wcześniejsze poinformowanie o chęci złożenia wniosku ułatwi Państwu procedurę złożenia wniosku.

 • data1
  Poniedziałek, 16 marca 2020
  data2

  W oparciu o komunikaty GIS dotyczące zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce informujemy że, w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania nasze biuro będzie świadczyć doradztwo oraz pozostałe zadania zwiazane z obługą Klientów (z wyłaczeniem przyjmowania wniosków w bieżących naborach) telefonicznie pod nr :

   795 456 259

  32 720 65 02

   505 983 900

  lub mailowo pod adresem: biuro@partnerstwonajurze.pl

  Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami biura. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biura przy uwzględnieniu możliwych zagrożeń i bieżącej sytuacji epidemicznej.

  O wszelkich ewentualnych dalszych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

   

  Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na zrozumienie.

   

KALENDARZ WIADOMOŚCI
RokStyLutMarKwiMajCzerLipSierWrzPaźLisGru
2021002436000000
2020237631223702
20194362851049532
201827111012411105437
201744129101385112211
201610122012210786
201522967531110055
2014005633654125
201313721111578252
2012001220022131
2011000000031100
Pokaż wszystkie wiadomości
Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze