UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 23 marca 2012
Szkolenia z „Odnowy i Rozwoju Wsi” i „Małych Projektów”

14 marca 2012 roku przeprowadzone zostały dwa szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie. Szkolenia dotyczyły programów dotacyjnych „Odnowa i rozwój Wsi ” oraz „Małych Projektów”.
     Celem programu „Odnowa i Rozwój Wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Ideę tą można osiągnąć poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, zachowywanie dziedzictwa kulturowego oraz przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Natomiast celem programu „Małe Projekty” jest poprawa jakości życia oraz zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania.
Od godziny 9:00 do godziny 12:00 odbyło się szkolenie z zakresu aplikowania o środki w programie dotacyjnym „Odnowa i rozwój wsi”. Uczestniczyły w nim 32 osoby. Kolejne szkolenie z zakresu „Małych Projektów” trwało od godziny 12:00 do 17:00, a frekwencja wyniosła aż 43 osoby!
       Szkolenie zostało rozpoczęte prelekcją Kierownika Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Pani Magdaleny Kuchtiak . Poinformowała ona zgromadzonych uczestników, że szkolenia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Pani Magdalena przestawiła aktualne limity środków przeznaczonych na programy dotacyjne z zakresu „Odnowy i Rozwoju Wsi” i „Małych Projektów” oraz podała przykłady projektów z przeszłości, których realizacja zakończyła się sukcesem. Wszystkich uczestników poinformowano o zbliżającym się doradztwie skierowanym do Beneficjentów.
       Szkolenie poprowadził Pan Jarosław Niemczyk. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się o celach i zakresie Programów dotacyjnych, o tym kto może się ubiegać o dofinansowanie oraz jakie kryteria dostępu musi spełnić operacja, aby kwalifikowała się do otrzymania dofinansowania. Omówiony został również zakres kosztów kwalifikowanych oraz etapy przygotowywania wniosku aplikacyjnego. Uczestnicy szkoleń mogli również skorzystać z przygotowanego dla nich poczęstunku.

Materiały szkoleniowe w formie prezentacji do pobrania poniżej:

prezentacja_male_pr_marzec2012.ppt

Prezentacja_Odnowa_marzec2012.ppt

Prezentacja_rozliczanie_Odnowa_marzec_2012.ppt

Prezentacja_rozliczanie_Małe_marzec2012.ppt

 

Poniżej prezentujemy przykłady wniosków o dofinansowanie. Przykładowe wnioski mogą się różnić od obowiązujących formularzy, ale treść merytoryczna nie ulega poważniejszym zmianom:

Przykladowy_Wniosek_Odnowa_Wsi.xls

Przykładowy_wniosek_Małe_Pr.pdf

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze