UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 16 lutego 2017
Program Edukacja Regionalna dla Szkół Podstawowych w Czyżówce

Od września 2016 roku w Szkole Podstawowej w Czyżówce realizowany jest program Edukacja Regionalna dla Szkół Podstawowych. Jest to jedyna szkoła w powiecie chrzanowskim, która podjęła się takiej edukacji dzieci.

Program wprowadza uczniów w tradycję, rozbudza w nich zainteresowanie kulturą regionalną, narodową i europejską. Nabyta wiedza wspomaga uczniów w tworzeniu własnego świata wartości, przygotowuje ich do pełnienia ról społecznych, rozwija poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej i narodowej, kształtuje postawę patriotyczną. Uczy dostrzegania odmienności kultury językowej i tradycji własnego regionu na tle innych kultur.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze