UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Sroda, 16 grudnia 2009
Szkolenie informacyjne - Gmina Libiąż

Data:
21 grudnia 2009 r. godz: 15:00

Miejsce:
Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1
32-590 Libiąż

Zakres szkolenia:

Szkolenie informacyjne W temacie planowanych naborów dla działań w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”:
„Odnowa i rozwój wsi”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
„Małe projekty”
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Szkolenie przybliży zakres tematyki dla zainteresowanych beneficjentów w tym: omówienie poszczególnych działań, przedstawienie kto może ubiegać się o środki, przedmiot wnioskowania (na co można pozyskać środki w ramach poszczególnych działań) zasady finansowania, wzory wniosków i inne dokumenty niezbędne do aplikowania, przewidywane terminy naborów oraz działania LGD ukierunkowane na pomoc potencjalnym beneficjentom.

Informacja dodatkowa
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” działając na mocy umowy /XB/4/SW/09 z dnia 18.08.2009 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącej wyboru LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju podejmuje działania przygotowawcze, których celem jest wdrożenie przedsięwzięć przewidzianych w/w umowie.
Zarząd LGD „Partnerstwo na Jurze” informuje, że w pierwszym kwartale 2010 roku przewiduje się ogłoszenie naboru konkursowego dla działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”. W kolejności ogłaszane będą nabory wniosków dla działania Małe projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Z uwagi na szeroki zakres tematyczny określający wymienione działania istotne jest odpowiednio wczesne przekazanie niezbędnej wiedzy potencjalnym beneficjentom z terenów objętym LSR, w tym przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, jednostek im podległych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych, grup nieformalnych czy przedsiębiorców, których celem jest szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o poinformowanie możliwie najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów z terenu gminy o możliwości udziału w szkoleniu informacyjnym, które odbędą się w terminach ustalonych indywidualnie w poszczególnych gminach.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze