UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 11 września 2017
Zapraszamy na szkolenie w dniu 20-09-2017

Zapraszamy chętnych oraz osoby zaangażowane w proces zarządzania i promocji ekomuzeów zapraszamy do wzięcia udział w szkoleniu przygotowawczym „Współpraca ekomuzeów. Zasady tworzenia pakietów turystycznych”, które realizowane jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się dnia 20 września 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) w godzinach 8:00 ÷ 17:00 zgodnie z zamieszczonym poniżej programem szkolenia. W szkoleniu uczestniczyć będą również przedstawiciele ekomuzeum z terenu Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Podpisane formularze zgłoszeniowe prosimy wysłać na adres biuro@partnerstwonajurze.pl lub dostarczyć do biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" - pokój 202 drugie piętro, ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów - do dnia 15 września 2017 roku do godziny 12:00. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie do dnia 18 września 2017 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z definicją pakietu turystycznego, zasadami jego tworzenia, a także ze strategiami sprzedażowymi i promocją pakietu turystycznego. Podczas szkolenia odbędą się również zajęcia praktyczne w zakresie tworzenia pakietów turystycznych na bazie obiektów i ofert turystycznych. Na podstawie zdobytej podczas szkolenia wiedzy utworzone zostaną jedno i dwu - dniowe pakiety turystyczne opierające się na obiektach i ofertach turystycznych, będące propozycją dla organizatora turystyki lub mieszkańca/turysty. Opracowane pakiety  turystyczne dopasowane będą do różnych grup odbiorców, jak również klientów indywidualnych. Zawierały będą informacje dotyczące zakwaterowania, wyżywienia i atrakcji lub aktywności turystycznych objętych wspólną ceną. Pakiety objęte będą systemem rezerwacji dostępnym na stronie www.ekomuzeumdolinykarpia.pl.

W ramach szkolenia odbędzie się również spotkanie partnerów projektu współpracy (LGD „Partnerstwo na Jurze”, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Stowarzyszenie Gościniec 4 żywiołów), które swym zakresem obejmie omówienie dotychczasowych działań na rzecz rozwoju ekomuzeów, przedstawienie programów funkcjonowania ekomuzeów, dyskusję w zakresie korzyści płynących ze współpracy pomiędzy ekomuzeami. Szkolenie zakończy się ustaleniami dotyczącymi priorytetów działań i efektów ich realizacji, zasad współpracy i szczegółowego harmonogramu działań.

ZAŁACZNIKI:

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze