UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 11 września 2017
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do Doliny Karpia

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze”

zaprasza do udziału w wizycie studyjnej

 do Doliny Karpia,

 

 EKOMUZEUM DOLINY KARPIA

26 września 2017

 

organizowaną w ramach projektu współpracy

 "Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i małych miast”.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń jednak z pierwszeństwem dla członków poszczególnych Ekomuzeów oraz osób zaangażowanych w proces zarządzania i promocji ekomuzeów.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Podpisane formularze zgłoszeniowe prosimy wysłać na adres biuro@partnerstwonajurze.pl lub dostarczyć do biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" - pokój 202 drugie piętro, ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów - do dnia 25 września 2017 roku do godziny 12:00. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie do dnia 25 września 2017 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania i promocji ekomuzeów a co za tym idzie podniesienie swoich kwalifikacji.

 

Program wizyty studyjnej

Formularz zgłoszeniowy

   

 

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze