UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 31 marca 2015
LGD „Partnerstwo na Jurze” i Małopolska Sieć LGD na Jarmarku Cudów

Podczas przedsięwzięcia „Chrzanolandia zaprasza na … Jarmark Cudów” swoje stoiska prezentowała Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” i Małopolska Sieć LGD, gdzie wspólnie zapraszali do wzięcia udziału w konkursach: „Dobre Praktyki” oraz „Mam Pomysł”.

Najmłodsi uczestniczyli w licznych atrakcjach, m.in.: malowanie twarzy, gry, zabawy, krzyżówki oraz za pomocą kredek zaproponowały, co chciałyby zmienić w swojej okolicy. W tej kwestii głos zabrali także dorośli uczestnicy wydarzenia, którzy wzięli udział w konkursie pt. „Mam Pomysł”, polegający na przedstawieniu planów na zmiany w otoczeniu. Chętni zgłaszali swoje koncepcje za pośrednictwem formularzy dostępnych na stoisku.

Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania służył pomocą i odpowiadał na pytania, a spotkanie było świetną okazją, by społeczność włączyła się w dyskusję na temat tego, jakich zmian oczekuje.

Podczas wydarzenia zaprezentowano zrealizowane projekty programu „Dobre Praktyki”, spośród których na drodze konkursu zostanie wyłoniony ten najlepszy, przynoszący największe korzyści mieszkańcom. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod adresem www.lgd.malopolska.pl.

W I etapie konkursu zostały wyłonione z taką samą ilościa punktów następujące projekty z programu „Dobre Praktyki”, które zostały wyróżnione podczas przedsięwzięcia:

- „Średniowieczny Jarmark Mikołajski – impreza promująca dziedzictwo kulturowo – historyczne regionu” - beneficjent: Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie

- Zorganizowanie cyklu warsztatów z zakresu: film, taniec, fotografia, malarstwo. Zorganizowanie festiwalu sztuki współczesnej – „Kuźnia Talentów” - beneficjent: Trzebińskie Centrum Centrum w Trzebini

- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Bolęcinie" - beneficjent: Gmina Trzebinia

II etap zostanie zakończony po przeprowadzeniu wszystkich eventów, a zwycięzca otrzyma statuetkę.

W konkursie „Mam Pomysł”, zgłoszono w wyznaczonym terminie, za pomocą formularzy 18 pomysłów na zmiany czy nowe inwestycje, które można wprowadzić w regionie. Wśród nich znalazły się: place zabaw, naprawa powierzchni dróg, założenie żłobka, trasy rowerowe, miejsca parkingowe, odnowa parków, warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących, boiska sportowe, aqua park.

Najciekawszym pomysłem okazał się:

I MIEJSCE (opis propozycji zmian/nowych inwestycji):

- Utworzenie żywej pracowni rzemiosła (koszyki z wikliny, prace w glinie, robótki ręczne) dla dzieci i młodzieży z propozycją lokalizacji w Domu Ludowym w Wygiełzowie

Pomysł poddany przez Panią Agatę Wierzbic Prezesa Stowarzyszenia Ziemi Lipowieckiej, jak i jego konkretny opis zasługują na pierwsze miejsce. Ponadto, wiemy, iż zalążki takiej inicjatywy są już realizowane przez właśnie to stowarzyszenie, o czym mogliśmy się przekonać na Jarmarku Cudów oglądając prace w glinie zrobione przez dzieci i młodzież w ramach projektu realizowanego przez to stowarzyszenie.

Opis pomysłu: „żywa pracownia” – miejsce, gdzie każdy może przyjść i nauczyć się w sposób namacalny różnego typu rzemiosł, czy rękodzieła związanego kulturowo z terenem powiatu chrzanowskiego – garncarstwo, wikliniarstwo, robótki ręczne.

Ponadto ciekawych, bo innowacyjnych pomysłów mogliśmy znaleźć:

- Wypromowanie ceramiki artystycznej,

Pomysł złożony przez naszą lokalną artystkę tworzącą dzieła z gliny Panią Martę Wiatr. Idea jest dobra, jednakże czekamy na konkretny pomysł wprowadzenia jej w życie i z chęcią LGD podejmie się tego wyzwania.

- Połączenie ścieżki rowerowej z Chrzanowa do Puszczy Dulowskiej.

Dwa zgłoszenia dostarczono po terminie w dniu 29.03.2015 roku i nie zostały uwzględnione.

Podczas wydarzenia odwiedzający wydarzenie goście mieli możliwość zobaczenia filmów: Rekonstrukcji bitwy pod uroczyskiem Ćwięk, Tradycji Wielkanocnych, Organizacji aktywnego trybu życia poprzez jazdę konną oraz wydanie materiałów promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR oraz Kulinarii z KGW.

W tarkcie wydarzenia rozdawano i promowano najnowszą publikację Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” poświęconą polskim tradycjom i zwyczajom w obrzędowości ludowej, dotyczącą Wiosny i Wielkanocy ze szczególnym uwzględnieniem powiatu chrzanowskiego.

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze