UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

W maju 2020 roku otrzymaliśmy informację, że ,,Mętkowska Marchwionka” i ,,Krówka Regulicka” zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi!

 

All Best Swiss Replica Watches Online Shop, All in swissmade.sr!

2023 Swiss Replica Watches On Sale in watchesuk.sr ,Fast shipping, Money back guaranty.

Wdrażanie LSR – realizacja projektów przez Wnioskodawców

- ,,Uruchomienie działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie wytwarzania elementów z drewna oraz materiałów drewnopodobnych przy pomocy obróbki skrawaniem”. Zakup w pełni wyposażonego warsztatu stolarskiego wraz z frezarką CNC. Kwota przyznanej pomocy: 100 000,00 zł.

 - ,,Rozwój restauracji Del Paso poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie lokalu we wsi Myślachowice na potrzeby Sali weselnej oraz utworzenie nowego miejsca pracy”. Kwota przyznanej pomocy: 296 176,00zł.

 - ,,Budowa budynku produkcyjnego”. Kwota przyznanej pomocy: 299 991,73 zł.

Wnioskodawca: Gmina Libiąż „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Gromcu na cele społeczne”. Kwota przyznanej pomocy: 277 783,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Alwernia ,,Budowa siłowni napowietrznych w pięciu sołectwach gminy Alwernia”. Kwota przyznanej pomocy: 206 665,10 zł.

Wnioskodawca: Gmina Babice ,,Modernizacja wielofunkcyjnego obiektu łączącego różne funkcje społeczne
i
kulturalne w centrum miejscowości Babice”. Kwota przyznanej pomocy: 240 829,61 zł.

Wnioskodawca: Klub Sportowy Zagórzanka ,,Budowa niekomercyjnego, ogólnodostępnego kompleksowego ośrodka turystyczno- rekreacyjnego w Miejscowości Tematycznej Zagórze – Wioska u Źródła”. Kwota przyznanej pomocy: 110 088,00 zł.

REALIZACJA PROJEKTÓW WŁASNYCH LGD

Przez cały rok 2019 roku Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” wdrażała operacje własne pod tytułami:

,,EKO-Chrzanolandia - kompleksowy projekt edukacyjny dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego”


,,Utworzenie oferty turystycznej dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" poprzez wyłonienie siedmiu produktów turystycznych”

 

W 2016 roku w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego LGD złożyła projekt na kolejkę turystyczną scalającą różne atrakcje obszaru.

Projekt wygrał i uzyskał dofinansowanie.

W 2017 roku na kluczowej imprezie ,,Chrzanolandii” nastąpiło inauguracyjne otwarcie.

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zrealizowała w latach 2016-2018 międzynarodowy projekt współpracy pn. „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i małych miast”.

W projekcie brały udział następujące Grupy:

 • Stowarzyszenie dolina Karpia
 • Stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów
 • LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland
 • Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze”

W ramach projektu zakupiono/sfinansowano:

 • Wydruk mapki turystycznej w nakładzie 5 000 sztuk

 • Utworzenie strony internetowej www.chrzanolandia.com.pl

 • Wykonanie roll-upa promującego powiat chrzanowski

 • Wykonanie ścianki teleskopowej promującej powiat chrzanowski

 • Wykonanie 4 sztuk tablic turystycznych umieszczonych przy Skansenie w Wygiełzowie i przy Rynku w Alwerni

 • Szkolenie dotyczące zasad tworzenia pakietów turystycznych

 • Nagranie spotów promujących potencjał powiatu chrzanowskiego

 • Wizyty studyjne dla łącznie 50 osób z terenu powiatu chrzanowskiego:
  Na obszarze Krynickiej Organizacji Turystycznej
  Na obszarze Doliny Karpia
  Na obszarze Stowarzyszenia „Gościniec 4 Żywiołów”
  Na obszarze LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland

 

 

DOBRE PRAKTYKI (2007 - 2014)

Przedstawiamy przykłady tzw. dobrych praktyk – tj. projektów, które są prawidłowo wdrażane i rozliczane m.in. dzięki LGD „Partnerstwo na Jurze”, a służyć mogą za wzór godny naśladowania przez innych beneficjentów:

Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi

Gmina Alwernia

Gmina Babice

Gmina Chrzanów

Gmina Libiąż

Gmina Trzebinia

 

Działanie: Małe Projekty

Gmina Alwernia

Gmina Babice

Gmina Chrzanów

Gmina Libiąż

Gmina Trzebinia

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze