UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu: 
Utworzenie w Wiejskim Domu Kultury w Lgocie Pracowni i Galerii Rękodzieła Artystycznego oraz  pomieszczenia świetlicowego poprzez  odnowienie sal i ich wyposażenie. Prowadzenie warsztatów artystycznych na bazie nowo utworzonej pracowni oraz sekcji tenisa stołowego i bilardowej w odnowionej i wyposażonej sali świetlicowej.

Przedmiot projektu:
Odnowiona i wyposażona placówka kulturalna – WDK w Lgocie , powstanie nowej pracowni specjalistycznej – Pracowni i Galerii Rękodzieła Artystycznego oraz Sali świetlicowej do prowadzenia sekcji tenisa stołowego  i bilarda. Prowadzenie warsztatów artystycznych o tematyce ludowej, organizacja wystaw  i zajęć świetlicowych.

Termin realizacji projektu:
01.06.2012r.-21.08.2013r.

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
32 095,38 zł

Kwota dofinansowania:     
19 851,58 zł

Beneficjent:
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

Cel projektu:
Celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez poszerzenie oferty kulturalnej oraz podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Wiejski Dom Kultury w Lgocie w następstwie zakupu wyposażenia oraz odnowienia dwóch pomieszczeń.

Lgocie 1.jpg

Lgocie 2.jpg

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze