UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

CHRZANOLANDIA

 Opracowano na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Panią Alicję Molende z Gazety „Przełom” z Prezesem Zarządu Panem Jerzym Kasprzykiem.

 

CHRZANOLANDIA MARKĄ POWIATU

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP nazwę Chrzanolandia jako znak towarowy w 2011 roku. Pod tym brandem promowane będą najciekawsze lokalne produkty turystyczne (rzeczy, obiekty, miejsca, atrakcje, usługi), najbardziej wartościowe wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane w powiecie chrzanowskim.

- Jest akceptacja burmistrzów i starosty na kreowanie marki Chrzanolandia w celu wzmocnienia i wyróżnienia oferty płynącej z naszego powiatu. W dobie ogromnej konkurencji na rynku produktów turystycznych to konieczne. Przeróżnych wydarzeń w powiecie chrzanowskim jest mnóstwo. Obecnie jesteśmy na etapie typowania tych, które miałyby szansę zaistnieć wśród konsumentów nie tylko lokalnych i spełnić kryterium atrakcyjności i niepowtarzalności. Chrzanolandia ma być marką zbiorczą skupiając pod jedną nazwą największe atrakcje turystyczne gmin powiatu chrzanowskiego. LGD chce być koordynatorem działań mających na celu synergię przeróżnych atrakcji adresowanych do turystów. Jako stowarzyszenie chcemy się zająć marketingiem wewnętrznym i zewnętrznym w procesie tworzenia tej lokalnej marki – tłumaczy Jerzy Kasprzyk, Prezes Zarządu LGD.

Zarząd postanowił, że markę Chrzanolandia stanowić ma na początek zbiór najciekawszych już istniejących imprez. Rekomendacje uzyskały następujące wydarzenia lokalne: z Alwerni – Majówka u Bernardynów; z Babic – zlot czarownic, turniej rycerski i festiwal drewna; z Trzebini rajd rowerowy Młoszowa-Kraków, biesiada patriotyczna w Libiążu i nowo powstały Kiermasz produktów na rynku w Chrzanowie odbywający się przed świętami Bożonarodzeniowymi. Sztandarową i najważniejszą imprezą Chrzanolandii będzie Ziemniaczysko pod Lipowcem.

- Libiąż jest organizatorem wspaniałej imprezy pod nazwą Biesiada patriotyczna, cieszącej się uznaniem mieszkańców miasta i gminy. I choć jest to na razie wydarzenie sublokalne, można rozważyć poszerzanie jego zasięgu. Rozmawiamy też z samorządem Libiąża o wykorzystaniu tradycji górniczych w tej gminie. Chrzanowowi proponujemy organizowanie dwóch imprez na bazie tradycji świątecznych z wykorzystaniem potencjału kół gospodyń wiejskich i być może, z udziałem delegacji miast partnerskich – precyzuje pomysł – Jerzy Kasprzyk.

Markową imprezą stworzoną przez LGD i zorganizowaną po raz pierwszy w ubiegłym roku, stało się promujące naszą lokalną potrawę (ziemniaki po cabańsku) Ziemniaczysko pod Lipowcem. Lipowiecki zamek i skansen w Wygiełzowie, to najsilniejsze magnesy turystyczne ziemi chrzanowskiej, a Ziemniaczysko znacząco wzbogaca ich ofertę turystyczną. Teraz trzeba to wydarzenie tylko wzbogacić o nowe elementy, podobnie, jak wymienione wcześniej,  imprezy gminne.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze