UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Ankieta zadowolenia beneficjentów z jakości świadczonych usług przez LGD

 

Dokumenty programowe Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze":

PDF Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"

PDF Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikami

PDF Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikam

PDF Aneks nr 2 zawarty dnia 14.06.2017 r.o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PDF Aneks nr 3 zawarty dnia 14.06.2017 r.do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikam

PDF Aneks nr 4 zawarty dnia 08.08.2018 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikam

PDFAneks nr 5 zawarty dnia 29.01.2019 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikam

PDF  Statut Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze 2018

PDF Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" 2018

PDF Zarzad Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze"

PDF Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze 2018

PDF Regulamin naboru pracowników LGD

PDF Regulamin biura

PDF Regulamin Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

PDF Organ decyzyjny

PDF Lokalne kryteria wyboru operacji

PDF Lokalne kryteria wyboru operacji własnych

PDF Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

PDF Procedura oceny grantobiorców

PDF Procedura oceny projektów własnych

PDF Procedury odwoławcze

PDF Plan Komunikacji

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016

PDF Harmonogram planowanych naborów wniosków

PDF Informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2018

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2018

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2018

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2017

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2017

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe za 2016 rok

PDF Ankieta Monitorująca w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Partnesrtwo na Jurze"

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba prawna, sektor gospodarczy

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba prawna, sektor publiczny

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba prawna, sektor społeczny

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba fizyczna, sektor gospodarczy

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba fizyczna, sektor społeczny

PDF Lista Członków LGD

PDF Ustawa z dnia 20 lutego 20215 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

PDF Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 PDF ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze