UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Ankieta zadowolenia beneficjentów z jakości świadczonych usług przez LGD

 

Dokumenty programowe Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze":

 PDF Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"

            PDF Archiwalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną  Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"

PDF  Archiwalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"

         PDF Archiwalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"

PDF Archiwalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"

           PDF Archiwalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną
             Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"               

PDFArchiwalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"

PDFArchiwalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"

PDF Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikami

PDF Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikam

PDF Aneks nr 2 zawarty dnia 14.06.2017 r.o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PDF Aneks nr 3 zawarty dnia 14.06.2017 r.do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikam

PDF Aneks nr 4 zawarty dnia 08.08.2018 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikam

PDFAneks nr 5 zawarty dnia 29.01.2019 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną wraz z załącznikam

PDF Aneks nr 11 zawarty dnia 08.11.2021 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną

PDF Statut Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze"

PDFArchiwalny Statut Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze 2021

PDFArchiwalny Statut Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze 2018

PDF Regulamin Zarządu LGD Partnerstwo na Jurze

PDF Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze

PDF Zarzad Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze"

PDF Regulamin naboru pracowników LGD

PDFRegulamin biura

PDF Regulamin Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

PDF Organ decyzyjny

PDF Plan szkoleń organu decyzyjnego oraz pracowników Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” na lata 2016-2024

PDFLokalne kryteria wyboru operacji

PDF Archiwalne Lokalne kryteria wyboru operacji

PDFLokalne kryteria wyboru operacji własnych

PDF Archiwalne Lokalne kryteria wyboru operacji własnych

PDF Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

PDF Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

PDF Procedura oceny grantobiorców

PDF Procedura oceny projektów własnych

PDF Procedury odwoławcze

PDF Wytyczne nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Archiwalne: Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

PDF Plan Komunikacji

PDF Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2023

PDF Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2022

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

PDF Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016

 

PDF Harmonogram planowanych naborów wniosków

PDFInformacja o ilości składanych wniosków do Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” w 2021 roku

PDF Informacja o ilości składanych wniosków do Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” w 2020 roku

PDFInformacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2021

PDFInformacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2020

PDF Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2019

PDF Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2018

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2022

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2022

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2021

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2021

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2020

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2020

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2019

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2019

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2018

PDF Zestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2018

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2017

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2017

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 31.12.2016

PDFZestawienie rzeczowo - finansowe na dzień 30.06.2016

PDF Ankieta Monitorująca w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Partnesrtwo na Jurze"

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba prawna, sektor gospodarczy

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba prawna, sektor publiczny

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba prawna, sektor społeczny

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba fizyczna, sektor gospodarczy

PDF Deklaracja wstąpienia do LGD "Partnerstwo na Jurze" - osoba fizyczna, sektor społeczny

PDFLista członków LGD

PDF Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

PDF ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDF Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 PDF ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDF ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze