UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

GWARA CHRZANOLANDII

 

Region gwary dziś

Obszar gwar krakowskich (posługują się nimi Krakowiacy zachodni) nie stanowi odrębnego regionu zarówno pod względem geograficznym, jak i administracyjnym. Zajmuje Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Bramę Krakowską i Kotlinę Oświęcimską. Trudno określić powierzchnię terenu, na którym występują gwary krakowskie (można przypuszczać, że łącznie zajmują obszar ok. 4000 km²).

Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski z 1 stycznia 1999 r. część terenów zamieszkiwanych przez Krakowiaków zachodnich należy obecnie do województwa małopolskiego (północno-zachodnią jego część) i zajmują powiaty: krakowski, chrzanowski i olkuski.

Pozostałe tereny zamieszkałe niegdyś przez Krakowiaków zachodnich należą obecnie do województwa śląskiego. Są to obszary powiatów: zawierciańskiego, będzińskiego, myszkowskiego i częstochowskiego.

Gwara regionu

Gwary krakowskie – to gwary małopolskie . Od zachodu graniczą z dialektem śląskim, od północy z gwarami sieradzkimi, od wschodu z gwarami pogranicza Małopolski środkowej.

Gwary krakowskie zachowują obecnie bardzo mało cech gwarowych, co związane jest z sąsiedztwem Krakowa i innych dużych miast (większość mieszkańców pracuje w miastach) oraz z szybkim rozwojem regionu.

 

Cechy gwary krakowskiej

Teksty gwarowe

Słowniczek wyrażeń ludowych

 

Wykorzystano materiały z witryny internetowej 
Gwary Polskie Przewodnik multimedialny pod redakcją Haliny Karaś 
http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl

z opracowania: Izabeli Stąpor

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze