UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

PDFInformacja o ilości składanych wniosków do Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” w 2022 roku

PDFInformacja o ilości składanych wniosków do Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” w 2021 roku

PDFInformacja o ilości składanych wniosków do Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” w 2020 roku

Rok 2023

PROTOKÓŁ Nr 09/2023/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 06.12.2023 roku dotyczącego naboru nr 4/2023, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem

Listy

PROTOKÓŁ Nr 08/2023/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 24.11.2023 roku dotyczącego naboru nr 4/2023, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem

 

PROTOKÓŁ Nr 06/2023/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 16.03.2023 roku dotyczącego naboru nr 2/2023 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Listy

PROTOKÓŁ Nr 5/2023/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 28.02.2023 roku dotyczącego naboru nr 2/2023 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

PROTOKÓŁ Nr 04/2023/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 28.02.2023 roku dotyczącego naboru nr 3/2023, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Listy

PROTOKÓŁ Nr 03/2023/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 08.02.2023 roku dotyczącego naboru nr 3/2023, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej 

 

PROTOKÓŁ Nr 02/2023/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 08.02.2023 roku dotyczącego naboru nr 1/2023, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem

Listy

 

Rok 2022 

PROTOKÓŁ Nr 10/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 02.11.2022 roku dotyczącego naboru nr 4/2022, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem

Listy

 

PROTOKÓŁ Nr 9/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 21.10.2022 roku dotyczącego naboru nr 4/2022, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem

 

 PROTOKÓŁ Nr 8/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 10.10.2022 roku dotyczącego naboru nr 5/2022, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Listy

 

PROTOKÓŁ Nr 7/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 27.04.2022 roku dotyczącego naboru nr 3/2022 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Listy

 

PROTOKÓŁ Nr 06/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 14.04.2022 roku dotyczącego naboru nr 3/2022 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

Nabór nr 2/2022

PROTOKÓŁ Nr 05/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 04.04.2022 roku dotyczącego naboru nr 2/2022, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem

Listy

 

PROTOKÓŁ Nr 04/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 25.03.2022 roku dotyczącego naboru nr 2/2022, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem

 

Nabór nr 1/2022/W

PROTOKÓŁ Nr 02/2022/R/w z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 25.03.2022 roku dotyczący naboru nr 1/2021/w w sprawie wyboru operacji własnej LGD do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z zakresu 4.8: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych dla przedsięwzięcia: 1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej b) produkty turystyczne poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba nowych lub ulepszonych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby obszaru LSR oraz realizację wskaźnika rezultatu Liczba osób, która skorzystała z nowych lub ulepszonych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby obszaru LSR

 

Nabór nr 1/2022

PROTOKÓŁ Nr 03/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 25.03.2022 roku dotyczącego naboru nr 1/2022, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej b) produkty turystyczne w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Listy

 

PROTOKÓŁ Nr 01/2022/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 21.02.2022 roku dotyczącego naboru nr 1/2022, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej b) produkty turystyczne w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

 

Rok 2021

 

PROTOKÓŁ Nr IX/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 23 grudnia 2021 roku dotyczącego naboru nr 4/2021, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

Listy

 

PROTOKÓŁ Nr 08/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 06 grudnia 2021 roku dotyczącego naboru nr 4/2021, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

 

PROTOKÓŁ Nr 07/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 22 września 2021 roku dotyczącego naboru nr 3/2021, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Listy wyboru operacji

 

PROTOKÓŁ Nr 06/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 13 września 2021 roku dotyczącego naboru nr 3/2021, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

 PROTOKÓŁ Nr 5/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 26.08.2021 roku dotyczący protestu dla wniosku numer 5/2.2/1/2021, w ramach naboru nr 2/2021 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej.

 

Dokumentacja dotycząca naboru nr 1/2021 

z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej
i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

PROTOKÓŁ Nr 01/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 14 lipca 2021 roku

PROTOKÓŁ Nr 3/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 30 lipca 2021 roku

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

Dokumentacja dotycząca naboru nr 2/2021 

z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej
i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

PROTOKÓŁ Nr 02/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 14 lipca 2021 roku

PROTOKÓŁ Nr 04/2021/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 30 lipca 2021 roku

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych

 

 Rok 2020

PROTOKÓŁ Nr 14/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 05.08.2020 roku dotyczącego naboru nr 4/2020, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie.

PDFListy

 

PROTOKÓŁ Nr 12/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 10 lipca 2020 roku dotyczącego naboru nr 4/2020, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie

 

PROTOKÓŁ Nr 13/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 10 lipca 2020 roku dotyczącego naboru nr 5/2020, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

PDFListy

 

 

PROTOKÓŁ Nr 11/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 10 czerwca 2020 roku dotyczącego naboru nr 1/2020, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej 

PDF Listy

 

 PROTOKÓŁ Nr 10/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 4 czerwca 2020 roku dotyczącego naboru nr 1/2020, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

 PROTOKÓŁ Nr 9/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 04-06-2020 roku dotyczącego ponownego procedowania protestów do naboru nr 7/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

PROTOKÓŁ Nr 08/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 4 czerwca 2020 roku W sprawie uzupełnień do oceny Rady przesłanych przez UMWM dotyczących naboru: z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

PROTOKÓŁ Nr 07/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 4 czerwca 2020 roku W sprawie uzupełnień do oceny Rady przesłanych przez UMWM dotyczących naboru: nr 7/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

 

PROTOKÓŁ Nr 05/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11 lutego 2020 roku dotyczącego naboru nr 8/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

PDF LISTY

 

 PROTOKÓŁ Nr 04/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11 lutego 2020 roku dotyczącego naboru nr 7/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

PDF LISTY

 

 PROTOKÓŁ Nr 03/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 27 stycznia 2020 roku dotyczącego naboru nr 8/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

PROTOKÓŁ Nr 02/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 27 stycznia 2020 roku dotyczącego naboru nr 7/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

PROTOKÓŁ Nr 01/2020/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 07 stycznia 2020 roku dotyczącego naboru nr 5/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie.

 Lista operacji zgodnych z LSR, Lista operacji wybranych do dofinansowania, Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla naboru nr 5/2019

 

PROTOKÓŁ Nr 12/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 13 grudnia 2019 roku dotyczącego naboru nr 5/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie.

 

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 2 sierpnia 2019 roku dotyczącego uzupełnień do naborów nr 1/2019 oraz 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięć: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie oraz 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 12 lipca 2019 roku dotyczący protestów dla wniosków numer 17/2.1/1/2019, 7/2.1/1/2019, 6/2.1/1/2019 w ramach naboru nr 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 2.1 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

 

PROTOKÓŁ Nr 5/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze" z dnia 12 czerwca 2019 roku dotyczącego naboru nr 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia : 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

Lista operacji zgodnych z LSR dla przedsięwziecia 2.1

Lista operacji wybranych do dofiannsowania dla przedsięwziecia 2.1

Lista niewybranych operacji dla przedsięwziecia 2.1

 

PROTOKÓŁ Nr 4/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 12 czerwca 2019 roku dotyczącego naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 

Listy operacji dla przedsięwzięcia 2.2

 

PROTOKÓŁ Nr 3/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 12 czerwca 2019 roku dotyczącego naboru nr 1/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie

 

Listy operacji dla przedsięwziecia 1.1

 

PROTOKÓŁ Nr 1/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 14 maja 2019 roku dotyczącego naboru nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięć: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie,  2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa,  2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

 

PROTOKÓŁ Nr 2/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" z dnia 14.05.2019 roku dotyczący naboru nr 1/2019/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a)obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej b)produkty turystyczne.

 

PROTOKÓŁ Nr 4/2018/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 16.10.2018 roku dotyczący naboru nr 8/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej b)produkty turystyczne.

 

PROTOKÓŁ Nr 5/2018/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”z dnia 16.10.2018 roku dotyczący naboru nr 9/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 3.2 Innowacyjne działania edukacyjne, z zakresie proekologicznych rozwiązań, promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

 

 

Protokół Nr  3/2018/Z z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 8 czerwca 2018 roku dotyczący naboru nr 7/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 3.2 Innowacyjne działania edukacyjne, w zakresie proekologicznych rozwiązań, promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Protokół nr 3/2018/Z

 

Protokół Nr  4/2018/Z z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 8 czerwca 2018 roku dotyczący naboru nr 6/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR          

a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

b)produkty turystyczne

Protokół nr 4/2018/Z

 

 

 

Protokół Nr 24/2017/Z z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11 grudnia 2017 roku. Dotyczący poprawy błędów i oczywistych omyłek pisarskich w dokumentacji dotyczącej naborów nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD w związku z otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego korespondencją w w/w sprawie.

 Protokół nr 24/2017/Z z dnia 11 grudnia 2017 roku.

Listy operacji

 

Wyniki naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem.

 

Wyniki naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”

 

Wyniki naboru nr 5/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

dla przedsięwzięcia: 2.1 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

 

         

 Wyniki naboru nr 6/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.1  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych dla przedsięwzięcia : 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w ramach wskaźnika produktu: Liczba powstałych innowacyjnych kompleksowych ofert edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru nr 1/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem.

Link Nabór nr 1/2017 wraz z protokołem dotyczącym naboru 1/2017 i załącznikami:

- karta prawomocności

- karta weryfikacyjna operacji

- weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

- karta oceny zgodności operacji z LSR

- Uchwała Zarządu nr 6/2017

- lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017

- Uchwała Zarządu nr 7/2017

- lista opracji wybranych w ramach naboru nr 1/2017 ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym
   w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

- Uchwała Zarządu nr 8/2017

Wyniki naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”.

Link Nabór 2/2017 wraz z protokołem dotyczącym naboru 1/2017 i załącznikami:

- karta prawomocności

- karta weryfikacyjna operacji

- weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

- karta oceny zgodności operacji z LSR

- karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

- karta weryfikacyjna operacji

- weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

- karta oceny zgodności operacji z LSR

- karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

- Uchwała Zarzadu nr 1/2017

- lista operacji nieskierowanych do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru    nr 2/2017

- Uchwała Zarządu nr 2/2017

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy

  lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017

- Uchwała Zarządu nr 3/2017

- lista operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2017 ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanymw ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" przeprowadziła 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER.

Wyniki naborów:

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze