UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 2 sierpnia 2019 roku dotyczącego uzupełnień do naborów nr 1/2019 oraz 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięć: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie oraz 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 12 lipca 2019 roku dotyczący protestów dla wniosków numer 17/2.1/1/2019, 7/2.1/1/2019, 6/2.1/1/2019 w ramach naboru nr 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 2.1 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

 

PROTOKÓŁ Nr 5/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze" z dnia 12 czerwca 2019 roku dotyczącego naboru nr 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia : 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

Lista operacji zgodnych z LSR dla przedsięwziecia 2.1

Lista operacji wybranych do dofiannsowania dla przedsięwziecia 2.1

Lista niewybranych operacji dla przedsięwziecia 2.1

 

PROTOKÓŁ Nr 4/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 12 czerwca 2019 roku dotyczącego naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 

Listy operacji dla przedsięwzięcia 2.2

 

PROTOKÓŁ Nr 3/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 12 czerwca 2019 roku dotyczącego naboru nr 1/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie

 

Listy operacji dla przedsięwziecia 1.1

 

PROTOKÓŁ Nr 1/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 14 maja 2019 roku dotyczącego naboru nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięć: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie,  2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa,  2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

 

PROTOKÓŁ Nr 2/2019/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" z dnia 14.05.2019 roku dotyczący naboru nr 1/2019/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a)obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej b)produkty turystyczne.

 

PROTOKÓŁ Nr 4/2018/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 16.10.2018 roku dotyczący naboru nr 8/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej b)produkty turystyczne.

 

PROTOKÓŁ Nr 5/2018/R z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”z dnia 16.10.2018 roku dotyczący naboru nr 9/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 3.2 Innowacyjne działania edukacyjne, z zakresie proekologicznych rozwiązań, promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

 

 

Protokół Nr  3/2018/Z z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 8 czerwca 2018 roku dotyczący naboru nr 7/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 3.2 Innowacyjne działania edukacyjne, w zakresie proekologicznych rozwiązań, promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Protokół nr 3/2018/Z

 

Protokół Nr  4/2018/Z z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 8 czerwca 2018 roku dotyczący naboru nr 6/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR          

a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

b)produkty turystyczne

Protokół nr 4/2018/Z

 

 

 

Protokół Nr 24/2017/Z z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11 grudnia 2017 roku. Dotyczący poprawy błędów i oczywistych omyłek pisarskich w dokumentacji dotyczącej naborów nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD w związku z otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego korespondencją w w/w sprawie.

 Protokół nr 24/2017/Z z dnia 11 grudnia 2017 roku.

Listy operacji

 

Wyniki naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem.

 

Wyniki naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”

 

Wyniki naboru nr 5/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej

dla przedsięwzięcia: 2.1 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

 

         

 Wyniki naboru nr 6/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.1  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych dla przedsięwzięcia : 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w ramach wskaźnika produktu: Liczba powstałych innowacyjnych kompleksowych ofert edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru nr 1/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie w ramach wskaźnika produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem.

Link Nabór nr 1/2017 wraz z protokołem dotyczącym naboru 1/2017 i załącznikami:

- karta prawomocności

- karta weryfikacyjna operacji

- weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

- karta oceny zgodności operacji z LSR

- Uchwała Zarządu nr 6/2017

- lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017

- Uchwała Zarządu nr 7/2017

- lista opracji wybranych w ramach naboru nr 1/2017 ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym
   w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

- Uchwała Zarządu nr 8/2017

Wyniki naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”.

Link Nabór 2/2017 wraz z protokołem dotyczącym naboru 1/2017 i załącznikami:

- karta prawomocności

- karta weryfikacyjna operacji

- weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

- karta oceny zgodności operacji z LSR

- karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

- karta weryfikacyjna operacji

- weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

- karta oceny zgodności operacji z LSR

- karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

- Uchwała Zarzadu nr 1/2017

- lista operacji nieskierowanych do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru    nr 2/2017

- Uchwała Zarządu nr 2/2017

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy

  lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2017

- Uchwała Zarządu nr 3/2017

- lista operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2017 ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanymw ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" przeprowadziła 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER.

Wyniki naborów:

I NABÓR

II NABÓR

III NABÓR

IV NABÓR

V NABÓR

VI NABÓR

VII NABÓR

VIII NABÓR

IX NABÓR

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze