UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Wokół Pańskiej Góry – rozwijanie aktywności oraz promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego Balina, Luszowic i Okradziejówki poprzez spotkania i warsztaty dla mieszkańców w celu utworzenia multimedialnego almanachu miejscowości

Przedmiot projektu:
Projekt obejmuje przeprowadzenie wykładów, warsztatów, spotkań edukacyjnych, konkursu fotograficzno-plastycznego, wystawy oraz zorganizowanie imprezy promocyjnej, na której zostanie zaprezentowany multimedialny almanach miejscowości – końcowy efekt realizowanych przedsięwzięć. Almanach zostanie następnie udostępniony przez internet w celu jego upowszechnieniu szerokiemu gronu odbiorców.

Termin realizacji projektu
od września 2012 r. do września 2013 r.

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Koszty całkowite projektu:
27 117,89 zł

Wartość dofinansowania:
17 550,59 zł

Beneficjent:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, podniesienie jakości jej życia społecznego oraz utrwalenie i promocja dziedzictwa kulturowo – historycznego Balina Luszowic i Okradziejówki poprzez warsztaty i spotkania kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie multimedialnego almanachu miejscowości.

Wokół Pańskiej Góry – rozwijanie aktywności oraz promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego Balina, Luszowic i Okradziejówki poprzez spotkania i warsztaty dla mieszkańców w celu utworzenia multimedialnego almanachu miejscowości.

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze