UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu
Odnowa Centrum Kwaczały - zagospodarowanie placu przed Domem Ludowym - etap I.

Przedmiot projektu
Zagospodarowanie placu przez Domem Ludowym w Kwaczale (nowe nawierzchnie i komunikacja), wraz remontem sąsiedniego budynku użyteczności publicznej (remont dachu, wykonanie termoizolacji i elewacji budynków).

Termin realizacji projektu
2011

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji
426 629,28 zł

Wartość dofinansowania
215 417,00 zł

Beneficjent
Gmina Alwernia

Cel projektu
Celem operacji jest odnowa centrum Kwaczały, poprzez zagospodarowanie placu przed Domem Ludowym, wraz z jego remontem i remontem sąsiedniego budynku użyteczności publicznej (remont dachu, wykonanie termoizolacji i elewacji budynków), wykonane zostały nowe nawierzchnie na placu i jego komunikacji.  Działania te posłużą poprawie jakości życia mieszkańców wsi, zaspokojeniu ich potrzeb na płaszczyźnie społecznej i kulturowej oraz szerokorozumianej promocji Kwaczały.

2010 Odnowa Centrum Kwaczały - zagospodarowanie placu przed Domem Ludowym w Kwaczale  etap I.JPG

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze