UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Regulicach.

Przedmiot projektu:
Budowa nowych – ogólnodostępnych, terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Regulicach – boiska do siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, bieżnia. Teren został ogrodzony i zamontowane zostały urządzenia sportowe oraz ławeczki.

Termin realizacji projektu:
2012-2013

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
266 889,66 zł

Wartość dofinansowania:
173 586,00 zł

Beneficjent:
Gmina Alwernia

Cel projektu:
Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców przez zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Regulicach”. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy lokalnej infrastruktury społecznej, wpłynie na aktywizację środowiska lokalnego oraz wzrost atrakcyjności i promocji miejscowości.

kompleks sportowy prz Sz.P w Regulicach   DSC_0515.JPG

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze