UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Florkiewicza w Młoszowej – zadanie I

Przedmiot projektu:
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu poprzez budowę ścieżek, chodników
i schodów terenowych z kostki brukowej, które będą dojściami do:
- boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni asfaltowej
- boiska do badmintona o nawierzchni asfaltowej
- boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej

Obok boiska do koszykówki będzie dwurzędowa trybuna na 80 osób, a przy boisku do badmintona - trybuna na 16 osób. Ścieżki oraz boiska będą posiadały kanalizację odprowadzającą nadmiar wód opadowych. Od strony północno-zachodniej będzie wybudowana wieża obserwacyjna. Cały teren będzie oświetlony za pomocą lamp oświetleniowych.

Termin realizacji projektu
2011

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"
Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
590 941,00 PLN

Wartość dofinansowania:
360 330,00 PLN

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

Cel projektu:
Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Młoszowa poprzez zapewnienie wzrostu standardu infrastruktury publicznej dla rozwijania żywotności społeczno - kulturowej wsi Młoszowa oraz podniesienie atrakcyjności rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej.

flkorkiewicza 1.jpg

flork 2.jpg

flork 3.jpg

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze