UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 15 czerwca 2015
Spotkanie prezentujące okres programowania 2007-2013

Na początku czerwca odbyło się spotkanie prezentujące działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w okresie programowania 2007-2013.

Główną prelekcję prowadził Prezes Zarządu Pan Jerzy Kasprzyk. Przypomniał historię LGD, która miała swój początek w 2004 roku, natomiast umowę na dofinansowanie podpisano 18 sierpnia 2009 roku. Przybliżono projekty dofinansowane z czterech działań dotacyjnych oraz inicjatywy własne stowarzyszenia. Nie obyło się bez chwil wzruszenia, gdy cała sala dziękowała gromkimi brawami Prezesowi za prace na rzecz LGD. Prezes, podziękował wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich za aktywne działania na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny, kultywowanie tradycji ludowych, jak również za promowanie Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu, województwa i kraju.

Niezwykle miłą niespodziankę zrobił nam również Marszałek Województwa Pan Marek Sowa, który za pośrednictwem delegowanej przez niego Pani Haliny Duda, przekazał na ręce Prezesa LGD i Pań z Kół Gospodyń Wiejskich gratulacje oraz wyrazy wdzięczności za prace na rzecz kultywowania tradycji Małopolski. Ponadto podarował także symbol Małopolski - czerwone korale dla każdej z Pań. Korale są symbolem bogatej tradycji województwa małopolskiego, elementem małopolskiego stroju ludowego, a według mądrości ludowej korale posiadają magiczną moc – chronią przed nieszczęściami i zapewniają dostatek.

Uczestnicy spotkania składają serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Markowi Sowa za zaangażowanie, życzliwą i owocną współpracę służącą rozwojowi powiatu chrzanowskiego.

Uczestnikami spotkania były przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, liderzy miejscowości tematycznych oraz rzemieślnicy. W spotkaniu wzięły udział 82 osoby.

fotorelacja

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze