UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 21 marca 2011
SPOTKANIE INFORMACYJNE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Dnia 15 marca 2011 roku w siedzibie LGD przy ul. Focha 3 w Chrzanowie odbyło się spotkanie pracowników  biura LGD z paniami kół gospodyń wiejskich z powiatu chrzanowskiego .  Spotkanie miało charakter informacyjny. Uczestnikom zostały przekazane ulotki o planowanych naborach w I półroczu 2011, tj. w zakresie:

•          Odnowy i rozwoju Wsi

•          Małych Projektów

•          Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

•          Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

 

Planowany termin naboru w ramach w/w działań to 18.04.2011 – 09.05.2011.

 

W sposób szczegółowy została podana informacja o tym kto może ubiegać się o środki i z jakiej pomocy skorzysta. Pani Renata Bukowska posiadająca ogromne doświadczenie w zakresie współpracy z lokalnymi społecznościami przytoczyła wiele przykładów z Polski na temat pozyskiwania środków unijnych i możliwości ich wykorzystania. Podczas spotkania panie chętnie wymieniły się doświadczeniami w zakresie swoich działań i pomysłów na ciekawe formy aktywizowania się. Tematem spotkania była również perspektywa współpracy pomiędzy KGW a LGD. Jedną z propozycji było uczestnictwo w targach promocyjnych, podczas których  KGW zaprezentowałyby swoje wytwory (np. świąteczne ozdoby, lokalne potrawy itp.) Panie zostały zaproszone na spotkanie inauguracyjne 6 kwietnia 2011 roku, które odbędzie się w sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3. Ponadto zaproponowano odbycie dalszych spotkań informacyjnych i szkoleń. Spotkania takie mają na celu poinformowanie potencjalnych beneficjentów, w tym m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, i zachęcenie ich do składania wniosków o dofinansowanie. Przedstawicielki KGW wykazały chęć włączenia się w przedsięwzięcia promocyjne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w zakładce GALERIA.

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze