UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” informuje, iż w naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty", wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w dniach 30.12.2013r. - 20.01.2014r., wpłynęło 47 wniosków o przyznanie pomocy, w tym:
- z działania 413_312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 6 wniosków, na łączną sumę: 1.118.175,61 zł; limit dostępnych środków wynosił 741 928,44 zł;
- z działania 413_313 „Odnowa i rozwój wsi” – 8 wniosków, na łączną sumę: 856.120,00 zł; limit dostępnych środków wynosił 570.876,90 zł;
- z działania 413_MP „Małe projekty” – 33 wnioski na łączną sumę: 1.093.319,29 zł; limit dostępnych środków wynosił 532 743,13zł.

Na podstawie dokonanej oceny przez członków Rady LGD, przedstawiamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach w/w naboru:

Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

- lista operacji wybranych do finansowania,

- lista operacji niewybranych do finansowania.


Działanie „Odnowa i rozwój wsi”:

- lista operacji wybranych do finansowania,

- lista operacji niewybranych do finansowania.


Działanie „Małe projekty”:

- lista operacji wybranych do finansowania,

- lista operacji niewybranych do finansowania. 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze