UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Szlaki przyrodnicze i geologiczne

 

 • Puszcza Dulowska,  położona w granicach zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Znajdująca się tutaj ścieżka przyrodniczo – leśna umożliwia bezpośredni kontakt z przyrodą.

Oprócz występujących w puszczy wielu podstawowych gatunków drzew na szczególną uwagę zasługują okazałe egzemplarze drzew obcego pochodzenia m.in.: ostroklapowy dąb czerwony.
W miejscach podmokłych można spotkać wiele gatunków mchów, paprotników oraz grzybów.

W Puszczy Dulowskiej na dobre zadomowiły się bobry, które budując tamy, żeremia tworzą zalewiska i tereny podmokłe, na których osiedlają się nie występujące dotąd gatunki roślin
i zwierząt. W Puszczy Dulowskiej spotkać można także jelenie, daniele, sarny oraz dziki.

 

 • Ekomuzeum Alwernia - dziedzictwo przyrodnicze: Zespół Osobliwości geologiczno przyrodniczych Jury (Jurajskie Skałki Gaudynowskie w Brodłach – pomnik przyrody nieożywionej, Arkoza kwaczalska – skrzemieniałe pnie araukarii karbońskich, Źródełko w Regulicach)  oraz kulturowe: Zabytkowy rynek w Alwerni i Warsztat rzemiosła garncarskiego w Regulicach.

 

 • Rezerwat przyrody „Ostra Góra”  - rezerwat buczyny karpackiej

 

 • Bialny Dół – wzgórze zbudowane z wapieni i dolomitów

 

 • Skałka triasowa w Bolęcinie – pomnik przyrody nieożywionej - dolomit diploporowy,

 

 • Martwica karniowicka – specyficzna skała rzadki przykład słodkowodnego wapienia

 

 • Wąwozy karniowickie – piękny krajobrazowo teren leśny z systemem wielu wąwozów

 

 •  Bożniowa Góra - występują tu bogate murawy kserotermiczne oraz stanowiska dziewięćsiła bezłodygowego.

 

 •  Wąwóz lessowy w Alwerni obok klasztoru OO. Berandynów - najgłębszy w Polsce – 15 m głębokości

 

 • Strefy ochrony archeologicznej  rejon grodziska  i rejon Strzałby

 

 • Cmentarzysko kultury łużyckiej na południowy zachód od Żarek

 

 • punkty widokowe: na Wzgórzu „Kamionka” w Kwaczale, na wzgórzu Chełm w Podłężu, na Wzgórzu „Grzmiączka” w Regulicach 
Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze