UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Sroda, 27 marca 2013
  data2

  W dniu 26 marca 2013r. dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 8 w Chrzanowie wzięły udział w warsztatach wielkanocnych zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” w ramach projektu „Przedszkole pachnąca tradycją”. W warsztatach uczestniczyło 17 dzieci, które pod okiem reprezentantek z Koła Gospodyń Wiejskich z Kwaczały wykonywały prace zdobienia pisanek z wykorzystaniem dowolnych surowców i materiałów.

 • data1
  Sroda, 27 marca 2013
  data2

  12 kwietnia 2013r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zmianie uległ m.in. wykaz działalności nierolniczych, w których zakresie może być przyznana pomoc. 

 • data1
  Sroda, 27 marca 2013
  data2

  Zgodnie z tradycją, w ramach przygotowań do świąt wielkanocnych, w dniu 19 marca 2013 r. odbyły się warsztaty tworzenia palmy wielkanocnej z udziałem dzieci z klasy IIa ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Libiążanki”.

 • data1
  Piątek, 22 marca 2013
  data2

  W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie na działania: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje bezpłatne doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców.

 • data1
  Piątek, 15 marca 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” realizuje projekt mający na celu kultywowanie zanikających lokalnych tradycji. Przeprowadziliśmy pilotażowe warsztaty w szkołach i przedszkolach z terenu powiatu chrzanowskiego, polegające na nawiązaniu wzajemnej współpracy Kół Gospodyń Wiejskich ze szkołami i przedszkolami. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.

 • data1
  Piątek, 15 marca 2013
  data2

  W dniach 11-12 marca 2013 r. odbyły się bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zorganizowane  przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze”  z działań: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Szkolenia związane były ze zbliżającym się naborem, zaplanowanym w dniach 2-16 kwietnia 2013 r.

 • data1
  Piątek, 08 marca 2013
  data2

  W dniu 5 marca 2013 r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” zorganizowała konferencję prasową dotyczącą konkursu „Miejscowości Tematyczne w Małopolsce” organizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Nasze LGD zajęło w nim I miejsce, dzięki współpracy z lokalnymi liderami.

 • data1
  Poniedziałek, 04 marca 2013
  data2

  LGD „Partnerstwo na Jurze” przeprowadziła pilotażowy program w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu, polegający na wzajemnej współpracy Koła Gospodyń Wiejskich ze szkołą. Reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich „Libiążanki” w strojach regionalnych opowiedziały dzieciom z klasy II „a” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu o obrzędach i zwyczajach wielkanocnych swojego regionu.

 • data1
  Poniedziałek, 04 marca 2013
  data2

  W dniu 28 lutego 2013 r. w Ekomuzeum Garncarstwa w Regulicach odbyły się warsztaty garncarskie prowadzone przez Mistrza Garncarstwa Pana Jana Głuszka z Brodeł. Warsztaty zostały zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” przy współudziale reprezentantów Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze