UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Wtorek, 27 marca 2012
  data2

  W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje doradztwo dla Beneficjentów w dniach 25 kwietnia i 9 maja 2012 r. W trakcie spotkań z ekspertem, będzie możliwe uzyskanie porad w sprawie poprawności wypełnionych wniosków o przyznanie pomocy.

 • data1
  Piątek, 23 marca 2012
  data2

        19 marca 2012 roku odbył się drugi cykl szkoleń z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie. Szkolenia dotyczyły programów dotacyjnych „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
        Celem programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu przez rolników lub ich domowników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz przyczyni się do promocji zatrudnienia na obszarach wiejskich. Celem programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest poprawa konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.

 • data1
  Piątek, 23 marca 2012
  data2

       14 marca 2012 roku przeprowadzone zostały dwa szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie. Szkolenia dotyczyły programów dotacyjnych „Odnowa i rozwój Wsi ” oraz „Małych Projektów”.
       Celem programu „Odnowa i Rozwój Wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Ideę tą można osiągnąć poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, zachowywanie dziedzictwa kulturowego oraz przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Natomiast celem programu „Małe Projekty” jest poprawa jakości życia oraz zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania.

 • data1
  Wtorek, 06 marca 2012
  data2

  W związku z współpracą Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" z Szkołą Liderów zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Liderzy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program ten jest skierowany do osób, które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić; chcą się rozwijać, jako liderzy i wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość.

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze