UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Sroda, 30 października 2013
  data2

  W dniu 24 października 2013 roku LGD „Partnerstwo na Jurze” partnerowała w VII Dniach Seniora, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

 • data1
  Sroda, 30 października 2013
  data2

  W dniu 15 października 2013 roku LGD „Partnerstwo na Jurze” uczestniczyła w II Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie tematyki współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z Województwem Małopolskim oraz Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze”, wymiana doświadczeń oraz pokazanie w jaki sposób można pozyskać fundusze na realizację inicjatyw lokalnych.

 • data1
  Poniedziałek, 21 października 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” została zaproszona w dniu 11 października 2013 r. na przedstawienie „Obrzędu kiszenia kapusty” do Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu. „Zabawę” w kiszenie kapusty poprowadziły reprezentantki Koło Gospodyń Wiejskich z Mętkowa, a miejscem wydarzenia była klasa.

 • data1
  Wtorek, 15 października 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” informuje o zmianie lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzonych podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia dla działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wymienione kryteria na ten moment nie są obowiązujące, ze względu na oczekiwanie na ich akceptację przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Po ich zatwierdzeniu pojawią się one oficjalnie w zakładkach dotyczących poszczególnych działań dotacyjnych.

 • data1
  Wtorek, 08 października 2013
  data2

  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w II Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 15 października 2013 roku (wtorek), na sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3, w godzinach 14:00 - 18:00.

 • data1
  Poniedziałek, 07 października 2013
  data2

  LGD „Partnerstwo na Jurze” uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na Węgry w dniach 23-27 września 2013 r. zorganizowanym przez Polską Sieć LGD, pn. „Wymiana doświadczeń i podsumowanie programu Leader 2007-2013 oraz perspektywa finansowania na lata 2014-2020”.

 • data1
  Czwartek, 03 października 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” od 2012 roku angażuje się w działania dotyczące ekonomii społecznej. Aktualnie pojawiła się możliwość stworzenia spółdzielni socjalnej, gdzie LGD będzie pełnić rolę koordynatora całego przedsięwzięcia. W ramach początkowych działań w dniu 4 października 2013r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie spółdzielni socjalnej. Natomiast inicjatywa zostanie podjęta w przypadku uzyskania pomocy finansowej na jej uruchomienie.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze